top of page
NMK Logo
KNMRU 7290
OH 13 maxilla occlusal
KNMER 406 inferior
KP 29285 proximal tibia anterior
KNMER 3733 right side
KP 29281 mandible articulated halves
KNMTH13150
KNMWT 17000 superior
KNMRU 7290 mandible
KP 29285 distal tibia
KNM WT 15000 left side

France Casting làm việc với Bảo tàng Quốc gia Kenya (NMK) để cung cấp phôi từ Kenya. Những vật liệu này được làm bởi nhân viên của The NMK. Chúng được vận chuyển trực tiếp từ Nairobi, Kenya, cho bạn. Chúng KHÔNG được sao chép từ các bức ảnh, phép đo hoặc kiểm tra phôi - nhưng chúng được làm từ khuôn của các mẫu ban đầu!

Liên kết

Vui lòng sử dụng các liên kết dưới đây để xem danh mục và bảng giá của NMK. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào. 

bottom of page